Kamera umieszczona jest na budynku

Kamera pod patronatem Studio Reklamy VISION Koszalin